Zrzuty ekranowe z Aplikacji MAT LUD - Zrozumieć Liczby Ujemne


  Dodawanie  liczb Dodatnich i Ujemnych - Dla Najmłodszych Animacje na MAT-LUDzikach


  Odejmowanie  liczb Dodatnich i Ujemnych - Dla Najmłodszych Animacje na MAT-LUDzikach


  Oś Liczbowa  interpretacja wektorowa Składania = Dodawania liczb Ujemnych i Dodatnich


  Metodyka  składania = DODAWANIA liczb Ujemnych i Dodatnich


  Redukcja Znaków ±     Metodyka  ODEJMOWANIA i DODAWANIA liczb Ujemnych i Dodatnich


  ĆWICZENIA   w Dodawaniu i Odejmowaniu liczb Dodatnich i Ujemnych
do wyboru kilka opcji pracy z tym arkuszem Aplikacji oraz wiele zestawów liczb i zestawów działań plus minus